De medezeggenschap in je organisatie verbeteren?

Of wil je het medezeggenschapsproces verdiepen en versnellen? 

Onze acties
Werkplek

Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn

Wij richten ons daarom op de inhoudelijke betrokkenheid van medewerkers. We optimaliseren formele medezeggenschap: ondernemingsraden, bestuur, toezicht en het overleg dat in dat kader gevoerd wordt. Ook houden wij ons in dat licht bezig met de verhoudingen tussen stakeholders en met stakeholder management.

Organisch veranderen en hoe daar als ondernemingsraad grip op te krijgen

Lees er alles over in onze whitepaper. 

Of wil je meer weten over financiële onderwerpen waar als je als OR-lid mee te maken krijgt? Bekijk ook de whitepapers over hoe je als ondernemingsraad beter kunt functioneren.

Naar whitepapers
Willem Allertz - Ellis van Bellen - Pieter Landwehr Johan - Jurre de Haan

Referenties

 Wij werken voor o.a.:

Ook interessant