Nog slechts 2 plaatsen beschikbaar voor Basistraining nieuwe OR-leden

Op 16 oktober 2018 starten we weer met deze training. Na afloop kunt u:

  • Werken met de belangrijkste rechten en plichten voor de OR.
  • Vanuit uw eigen positie functioneren in de organisatie.
  • Overleg voeren met de OR onderling en met de bestuurder.
  • Vanuit inzicht in de eigen mogelijkheden communiceren met de achterban.
  • Zich met vertrouwen verder ontwikkelen tot succesvol OR-lid.
Er zijn nog slechts 2 plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse? Kijk dan hier voor meer informatie.

Meer info Basistraining
Nieuwe Home - GITP Medezeggenschap

Nieuwe website vanaf 25 september a.s.

De nieuwe website is bijna klaar! We hebben het gebruiksgemak sterk verbeterd; ook voor smartphone-gebruikers. U kunt de gewenste informatie straks nog sneller vinden. Bovendien zal de nieuwe, rustige uitstraling u bevallen. Dus kom vanaf dinsdag 25 september a.s. onze nieuwe website bekijken!

Wat is de rol van de OR bij arbeidsomstandigheden op basis van de Arbowet?

In de vernieuwde Arbowet zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Wijzigingen die van belang zijn voor de ondernemingsraad en die bovendien de rol van de ondernemingsraad bij Arbozaken nog groter gemaakt hebben. Ik heb de wijzigingen op een rij gezet en geinventariseerd wat deze betekenen voor de ondernemingsraad.

Lees meer

6 redenen waarom agile niet werkt voor de OR

Is dat agile werken nu eigenlijk wel iets voor de OR? Vanuit een kritische blik hebben we het fenomeen bekeken. Wij zijn overtuigd geraakt en zien zeker de mogelijke meerwaarde van agile werken. We zien echter ook dat het niet voor iedereen de juiste keuze is.

Wanneer geen agile?

Tien praktische redenen om je wél kandidaat te stellen voor de OR

In de meeste ondernemingen vinden iedere drie jaar OR-verkiezingen plaats. Helaas zijn er slechts weinig bedrijven waar het daadwerkelijk tot verkiezingen komt. Er zijn te weinig of precies voldoende kandidaten. De redenen waarom collega’s zich niet kandidaten stellen, verschilt van persoon tot persoon.
Overweeg jij een OR-lidmaatschap? Of ben je in gesprek met aspirant kandidaat met een praktische vraag? Mogelijk kan een van de volgende tien redenen helpen om de kandidaatstelling door te zetten!

Lees meer

Met welke vaardigheden meer invloed als OR?

‘Leuk overleg gehad, veel besproken, de sfeer was goed…’ Maar, is er ook wat afgesproken met de bestuurder? Voor invloed van de OR is meer nodig dan alleen een gezellig gesprek. Daarvoor hoef je als OR echt niet op je juridische strepen te staan en continu naar WOR-artikel 25 (advies) en 27 (instemming) te verwijzen.

Lees meer

Bestuurswissel

Heeft de ondernemingsraad invloed op wie de nieuwe bestuurder wordt?

Het adviesrecht wat je als OR hebt conform artikel 30 van de WOR is geen wassen neus. Je kunt wel degelijk invloed hebben op wie de nieuwe bestuurder wordt. In de praktijk blijkt echter wel dat je als OR alert moet zijn op (toekomstige) veranderingen in de organisatie. Daar horen ook aanstaande bestuurswissels bij!

Invloed op bestuurswissel?

Dat maak ik zelf wel uit!

Hoe gaat de OR de toekomst in? Als instituut dat gepasseerd wordt op den duur? Of is dat al het geval? Mogen we uit het feit dat een aantal werkgevers de OR prefereert als onderhandelingspartner als het om arbeidsvoorwaarden gaat, afleiden dat de OR daadwerkelijk  een instituut van belang is?

lees meer

Bomen en bos

Hoe omgaan met de grote hoeveelheid informatie als ondernemingsraad?

De juiste informatie op het juiste moment, een cruciale voorwaarde voor het succes van iedere OR. Niet voor niets wordt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) uitgebreid beschreven wat de rechten en plichten van de OR inzake informatievoorziening zijn. Toch is het kennen van de WOR op dit vlak onvoldoende om de informatievoorziening goed te organiseren. 

Geef vorm aan informatievoorziening

NIEUW: Vloggen voor de OR

Wilt u als OR-lid op een effectieve, nieuwe en aantrekkelijke manier contact leggen met de medewerkers van uw organisatie? Denk dan eens aan vloggen! Daarmee schetst u bedrijfssituaties veel beter dan met tekst. U maakt een betere connectie met werknemers en stimuleert hen te  participeren.

Bekijk video

Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn

Wij richten ons daarom op de inhoudelijke betrokkenheid van medewerkers. We optimaliseren formele medezeggenschap: ondernemingsraden, bestuur, toezicht en het overleg dat in dat kader gevoerd wordt. Ook houden wij ons in dat licht bezig met de verhoudingen tussen stakeholders en met stakeholder management.

Adviseurs GITP Medezeggenschap