De nieuwe bestuurder past prima in het profiel van de OR!

Gepubliceerd door Pieter Landwehr Johan op 20 november 2018


Een tevreden OR-voorzitter en een trotse adviseur. Dat was de afdronk van mijn telefoongesprek vorige week met een van mijn opdrachtgevers! Er was een nieuwe bestuurder benoemd en de OR had daar heel nadrukkelijk invloed op gehad. Echte invloed! En dat maakte mij enorm trots. Benieuwd wat er mede voor heeft gezorgd dat deze OR-voorzitter zo tevreden kon zijn?

Businessman standing against office window reading documents

Dat de OR een formele rol heeft als het gaat om de benoeming van de bestuurder, is duidelijk omschreven in de WOR. Toch leert de praktijk dat de rol van de OR regelmatig beperkt is. Besluitvorming over de nieuwe bestuurder is vaak al in zo’n ver gevorderd stadium dat het advies van de OR meer mosterd na de maaltijd is. Wat waren dan de ingrediënten voor het succesverhaal van deze OR?

  • Toen duidelijk werd dat een nieuwe bestuurder werd gezocht, heeft de OR bij allerlei stakeholders aangegeven waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij de werving en benoeming. Bij mijn weten is nooit formeel gevraagd naar deze ideeën maar de OR heeft duidelijk het initiatief naar zich toe getrokken! Zonder te debatteren over de formele rol. Een duidelijk geval van het doel voor ogen houden!

  • Vervolgens is de OR in de gelegenheid gesteld om met meerdere kandidaten te spreken. Dus nog voordat er één kandidaat naar voren werd geschoven, heeft de OR de kans gehad om kennis te maken en zijn visie te geven. Daarbij is de mening van de OR zeer nadrukkelijk meegewogen door de toezichthouder, in dit geval de Raad van Commissarissen.

  • Het laatste ingrediënt dat ik in deze wil benoemen, is het feit dat ook andere stakeholders de kans hebben gekregen om te praten met meerdere kandidaten. Dat lijkt logisch maar gebeurt zeker niet altijd. En ik vraag me af of deze stap ook was gezet wanneer de OR niet had aangedrongen op gesprekken met meerdere kandidaten! De OR heeft vervolgens navraag gedaan naar de ervaringen van andere stakeholders bij de betreffende kandidaten en kon daarmee ook zijn eigen advies onderbouwen.

    Kortom, een mooie praktijkcase waar andere ondernemingsraden hopelijk ook hun voordeel mee kunnen doen. Overigens speelde in deze casus ook mee dat de OR zijn informatievoorziening behoorlijk op orde had. Hierdoor kon er al bij het minste gerucht geschakeld worden.

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager.

Populaire blogs