GITP Medezeggenschap innoveert verder onder de vleugels van Stichting SBI

Gepubliceerd door Willem Allertz op 17 april 2019

Sinds 1 april 2019 is GITP Medezeggenschap onderdeel van Stichting SBI. In deze nieuwe omgeving zijn we nog beter in staat om invulling te geven aan onze overtuiging dat besluiten beter worden als zij gedragen worden door de mensen die het betreft. We zijn blij dat we deze stap hebben kunnen maken om op die manier de continuïteit van onze dienstverlening nog beter te kunnen garanderen en tevens kunnen door ontwikkelen. Arbeidsverhoudingen in Nederland en daarbuiten veranderen razendsnel. Door samenwerking met anders partners binnen de stichting, zoals Odyssee en SBI Formaat, kunnen we hier een passend antwoord op vinden zonder dat we onze eigen identiteit verliezen.

 blog Pieter GITP-SBI 190417

In deze blog gaan we nader in op de veranderingen die de overgang naar Stichting SBI met zich meebrengt. Wat is de betekenis voor jou als opdrachtgever? Wat verandert er in praktische zin? En wat is er op de korte en langere termijn van te merken? Op een aantal zaken is direct antwoord te geven, andere worden in de loop der tijd duidelijk. Daarom zal deze blog voortdurend geactualiseerd worden om je op de hoogte te houden. 

Wat betekent de overgang voor reeds afgesproken trajecten?
Helemaal niets. Alle collega’s, zowel de adviseurs als de projectassistenten blijven in dienst van GITP Medezeggenschap BV en zullen je op de gebruikelijke manier ondersteunen. Dit betekent dat adviestrajecten en/of trainingen gewoon doorgaan zoals afgesproken en dat deze ook uitgevoerd zullen worden door de vertrouwde collega’s.

Niet alleen de collega’s die in dienst zijn van GITP Medezeggenschap BV zijn mee overgegaan, ook alle bekende associés waar we veel mee samenwerken, hebben aangegeven om op dezelfde manier betrokken te blijven bij GITP Medezeggenschap.

Omdat we nu onderdeel zijn van Stichting SBI, kunnen we gemakkelijker gebruik maken van de faciliteiten van Landgoed Zonheuvel in Doorn. Dit betekent dat we je wat betreft de accommodatie voor bijvoorbeeld trainingen nog beter kunnen ontzorgen.

Blijft de naam GITP Medezeggenschap bestaan?
Voorlopig wel. Maar wat is een naam ? Onze prioriteit ligt op dit moment bij het onverstoord voortzetten van onze dienstverlening en het (technisch) loskoppelen van GITP. En natuurlijk als het moment nadert om een naamsverandering door te voeren dan zullen we jullie daarin nadrukkelijk meenemen. 

GITP Medezeggenschap is op dit moment een van de labels die vallen onder Stichting SBI en dat zal na de naamswijziging ook zo blijven. Dat betekent dat er naast de labels SBI Formaat en Odyssee een derde label blijft bestaan. In praktische zin zullen bepaalde activiteiten van de verschillende labels gezamenlijk worden georganiseerd, organisatorisch en naar buiten toe is GITP Medezeggenschap een aparte entiteit en dat zal ook met een nieuwe naam zo blijven.

Op welke manier gaat GITP Medezeggenschap doorgroeien?
Concreet door te gaan uitbreiden. Het is de bedoeling om op korte termijn nieuwe collega’s toe te voegen aan ons team. Daarbij zullen we het team niet alleen in kwantitatieve zin versterken. We willen graag op een aantal inhoudelijke gebieden kennis toevoegen aan het team. Op die manier kunnen we beter inspelen op actuele klantvragen en door ontwikkelen op de thema’s van de toekomst.

Daarnaast willen we specifieke marketing- & salescapaciteit toevoegen aan ons team. Op die manier hopen we sneller in te kunnen spelen op veranderende klantvragen, onze open trainingen beter bezet te krijgen voor een nog betere leerervaring en ons gedachtegoed beter uit te dragen.

Welke toegevoegde waarde biedt de Stichting SBI voor ons als klant?
Dat wordt zichtbaar op een aantal gebieden: 

Om te beginnen zul je dit merken in de kwaliteit van onze trainingen en adviestrajecten. Doordat er binnen de Stichting veel meer collega’s bezig zijn met vraagstukken waar GITP Medezeggenschap ook mee bezig is, is het gemakkelijker om kennis uit te wisselen, sneller te ontwikkelen en vooruitstrevend te zijn. En dat hopen we vervolgens ook te vertalen in de trajecten waarin we jullie begeleiden.

Ook krijgen de opdrachtgevers van GITP Medezeggenschap toegang tot activiteiten als proeverijen en andere klantbijeenkomsten op Landgoed Zonheuvel. Jullie zullen hiervoor uitgenodigd worden.

Verandert er dan helemaal niets?
Uiteindelijk wel. We hopen met deze stap je nog beter te kunnen bedienen en verder invulling te geven aan waarom wij dit werk zo graag doen. Inhoudelijk gezien hopen we je nog meer en nog beter te kunnen ondersteunen. In praktische zin zullen in de komende maanden wel wat zaken veranderen:

GITP Medezeggenschap is op dit moment gehuisvest in ’s-Hertogenbosch. Deze locatie gaan we  na het zomerreces verlaten en we zullen onze intrek nemen in Doorn. Dat betekent dat het postadres op termijn gaan veranderen.

Op dit moment maken we nog gebruik van een aantal diensten van GITP, denk bijvoorbeeld aan de financiële administratie. Deze activiteiten worden op korte termijn ondergebracht bij de Stichting SBI. Dit betekent dat bijvoorbeeld onze facturen t.z.t. via een andere weg worden verstuurd.

Ons voornemen is om de overgang voor jou als opdrachtgever zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk automatisch proberen aan te passen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan hoor je dit ruim van tevoren en ondersteunen we je maximaal bij de overgang.


Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager.

Populaire blogs