Ondernemingsraad: wat draag jij bij aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

Gepubliceerd door Maartje Woestenberg op 13 mei 2019

Zoals je in de eerdere blog hebt kunnen lezen is GITP Medezeggenschap onderdeel geworden van Stichting SBI. En dit biedt nieuwe kansen! Zo wordt Campus Landgoed Zonneheuvel te Doorn ons nieuwe thuis.

Op de campus is van alles te beleven. Er is jaarlijks veel bedrijvigheid op het gebied van mens, organisatie en samenleving. Zo is de campus onder andere het ‘SDG House’. Dit betekent dat er activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De stichting heeft zich verbonden aan een bijdrage aan deze SDG’s en dat bracht ons op de vraag: draag jij als OR ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

SDG's

Wat zijn de SDG’s?
De SDG’s bestaan uit 17 doelstellingen die wereldwijd vóór 2030 gehaald moeten zijn, onder andere geen honger, geen armoede en schoon drinkwater en sanitair. Nu kun je denken: dat is dit zijn toch eerder thema’s voor een ontwikkelingsland, in Nederland hebben we het toch nog niet zo slecht? De doelstellingen zijn echter globaal bedoeld, elk land moet een bijdrage leveren. In Nederland pakken we dat aan door verschillende initiatieven te ontplooien.

Waarom van belang?
Sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt bij iedereen. Zowel voor de overheid, het bedrijfsleven als bij particulieren. De doelen staan voor een betere samenleving en je zult zien dat ze bijvoorbeeld voor jou organisatie ook iets kunnen opleveren als je er bewust mee omgaat. Een kleine verandering kan al het verschil maken. Begin dus eens bij je zelf, wat zou je zelf kunnen doen?

Om je een idee te geven van wat je als OR zou kunnen doen:

  • Doel 4 - Kwaliteitsonderwijs: heeft iedereen in je organisatie een gelijke toegang tot goede (bij)scholing? Wie bepaalt of je een opleiding mag volgen? Heeft de OR misschien een beter idee van hoe dit beleid eruit moet zijn. Denk aan: waar moet het aan voldoen, wat is het budget, wie mag het bepalen?
  • Doel 5 - Gendergelijkheid: zijn er binnen je organisatie eerlijke kansen voor mannen en vrouwen? En niet alleen bij het aannamebeleid, maar ook bij promoties? Wat doet HR om dit te waarborgen?
  • Doel 8 - Eerlijk werk en economische groei: gaat om fatsoenlijk werk en goede arbeidsomstandigheden. Krijgen alle werknemers bijvoorbeeld een vast contract? En kijkt de organisatie bij economische groei ook aan de impact op de sociale aspecten en het milieu?
  • Doel 10 - Ongelijkheid verminderen: is er een goede verdeling van inkomens binnen de organisatie? Bespreekt de OR de beloning van de bestuurder(s) en beloningsverschillen in de organisatie?

Aan de slag!
De doelen op zich lijken redelijk ‘algemeen’,  daarom is het belangrijk om er een concrete invulling aan te geven. Waarom vind je dit als OR belangrijk? Hoe neem je dit mee in je dagelijkse werkwijze als OR? Kijk bij een reorganisatie, verhuizing of verbouwing ook eens naar je doelstellingen. Verwerk de doelstellingen dus ook in je visie en missie.

Als je nu denkt: algemene doelstellingen? Daar hebben we als OR nog nooit over nagedacht! Dan is dit je kans. Om op langere termijn het verschil te kunnen maken is het goed als je als OR werkt vanuit je eigen agenda. En daarbij een missie en visie formuleert en concreet maakt in speerpunten. Is dat nog lastig? Neem dan contact  met ons op, GITP Medezeggenschap kan je hierbij helpen:

 Contact met GITP Medezeggenschap

 

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager.

Populaire blogs