Duurzame inzetbaarheid en medezeggenschap

Voor een blijvend gezonde toekomst van medewerkers en organisatie

Maatschappelijke veranderingen, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, maken een nieuw evenwicht tussen organisatieresultaat en de bijdrage van werknemers noodzakelijk. Duurzame inzetbaarheid biedt de oplossing. Op dit onderwerp kan de ondernemingsraad het verschil maken. Met OR-advies van GITP stuurt u op samenhangend beleid in dienst van organisatiesucces en collega’s. Voor nu en de toekomst.

 • Duurzame inzetbaarheid in dienst van de continuïteit van uw organisatie.
 • Arbo, RI&E, HR en arbeidsvoorwaardenregelingen die elkaar versterken.
 • Instemmingsplichtige trajecten integreren tot samenhangend beleid.
 • Formuleren van visie en vertalen naar concrete besluiten en beleid.

OR-vragen over duurzame inzetbaarheid

 • Hoe kunnen we als OR invloed uitoefenen en meedenken over het beleid rond duurzame inzetbaarheid?
 • Hoe kunnen we allerlei bestaande initiatieven en regelingen beter op elkaar afstemmen in een samenhangend beleid op duurzame inzetbaarheid?
 • Hoe zorgen we dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen?
 • Hoe zorgen we dat duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel wordt van ons strategisch beleid?
 • Hoe faciliteren we het management met voldoende tools om het gesprek over duurzame inzetbaarheid met hun medewerkers op een goede manier te voeren?
 • Hoe maken we duurzame inzetbaarheid concreet in onze organisatie?

Onze expertises
Wij ondersteunen ondernemingsraden met strategische beleidsvorming, bedrijfskunde, organisatiekunde en -ontwikkeling, HR, financiën, arbeidsrecht en ondernemingsrecht en internationale medezeggenschap.

OR-advies op maat bij duurzame inzetbaarheid

 • Inventariseren van bestaande regelingen en beleid.
 • Duidelijk advies op basis van multidisciplinaire expertise.
 • Regie en invloed met een helder visiedocument.
 • Vertalen van visie naar concrete besluiten en beleid.
 • Een ervaren consultant als sparringpartner.
 • Kennisoverdracht.
 • Gespreksbegeleiding.
 • Organiseren van draagvlak.
 • Opstellen van documenten.
Samenwerking
U kunt op verschillende manieren met ons samenwerken. Bel ons (088 - 4487 800) of stuur een e-mail om de mogelijkheden te bespreken.
Wellicht past ons adviesabonnement bij u! Bekijk hier de voordelen.
Steven van Slageren - Senior adviseur GITP Medezeggenschap

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager