Referenties van onze klanten

Relevante medezeggenschap met training, coaching en advies

GITP Medezeggenschap helpt ondernemingsraden met training, coaching en advies. Daarbij hebben we slechts één doel voor ogen: een invloedrijke ondernemingsraad in het belang van organisatie en werknemers. Of onze klanten dat ook zo ervaren? We hebben het hen gevraagd.

vitens-logo-jpg

Achterbanraadpleging bij OR Vitens - januari 2018

De ondernemingsraad Vitens organiseerde een bijeenkomst met zijn achterban om ervaringen uit te wisselen over de consignatieregeling. De regeling is in 2015 met instemming van de OR tot stand gekomen. Nu, na 3 jaar, is het eerste evaluatiemoment om te kijken of de regeling nog voldoet aan de uitgangspunten. De OR vroeg GITP Medezeggenschap om het gesprek te leiden. 

Een consignatieregeling betekent dat de medewerker ’s avonds, ’s nachts en weekend oproepbaar is om buitenshuis werkzaamheden te verrichten (bijvoorbeeld een monteur bij een kapotte waterleiding) of een medewerker die thuis telefonisch bereikbaar is (bijvoorbeeld een laboratoriummedewerker om uitslagen door te geven). In januari 2018 was er een hele ochtend achterbanberaad met ruim 20 ervaringsdeskundigen. Deze collega’s hadden drie jaar ervaring met de regeling en vertelden dus met allerlei praktijkvoorbeelden hoe het is om buiten de reguliere werktijden te werken, hoe zij dit fysiek en geestelijk ervaren en welke gevoelens het oproept.

De OR vroeg GITP Medezeggenschap voor de gespreksleiding: het gesprek in goede banen leiden, samen te vatten en te zorgen dat de diverse afdelingen aan het woord kwamen. Ook kregen de OR-leden naderhand feedback over hun aanpak en rol tijdens de bijeenkomst.

Reacties OR-leden na afloop:

  • "Deze bijeenkomst heeft veel informatie en kennis opgeleverd om mee te nemen in het gesprek met de bestuurder."
  • "Een eyeopener waarin zaken naar voren kwamen die niet bekend waren bij de OR."
  • "De OR kan de stem van de medewerkers laten horen bij de directie."
  • "Ik vond het - ondanks de kritiek op de regeling - een respectvolle bijeenkomst."
  • "Er is duidelijk meer behoefte aan communicatie vanuit de OR."
  • "We horen nu van onze achterban dat iets, waarvan wij dachten goed te doen voor de collega’s, toch negatief uitpakt."
  • "De achterbanraadpleging opent extra je ogen."
Logo Mediq

Ondernemingsraad Mediq - september 2016

In 2016 organiseerde de medezeggenschap Mediq samen met GITP Medezeggenschap een OR Experience. In één dag ervaarden 20 potentiële OR-leden wat het werk van een OR-lid is. Na een warm welkom door de CEO die vertelde over het belang van een OR voor de organisatie, spitste de groep zich. De ene groep kreeg een recente (inclusief bijbehorende geheimhouding) adviesaanvraag in zijn handen. De andere groep een instemmingsaanvraag over aanpassing van een regeling.

Eerst de stukken lezen, daarna de rollen verdelen. Wie wordt voorzitter en wie maakt aantekeningen? Daarna de OR-vergadering om de aanvraag met elkaar te bespreken en vragen te bedenken voor het overleg met de bestuurder. De bestuurders (directieleden van de eigen organisatie) gingen in gesprek en daarna bereidde de OR de afsluitende overlegvergadering voor. 

Reacties deelnemers na afloop OR Experience Mediq:

Bolletje-logo

Overname van familiebedrijf Bolletje

De OR is tijdens het overnameproces professioneel gegroeid. We weten meer van wanten. Daarnaast hebben we ons veel beter kunnen profileren in de organisatie.

OR-voorzitter Bertus Tibben
Logo Zuyderland3

Fusie tussen Orbis Medisch en Zorgconcern en Atrium MC

We kunnen als het moet onze tanden laten zien, maar we kijken liever naar het gemeenschappelijk belang. We proberen de bestuurder te bewegen ons belang te zien, zodat hij ook richting ons belang kan bewegen.

COR-voorzitter Kosta Sultanis
Logo BAM1

Een efficiëntere medezeggenschapsstructuur bij BAM Civiel

De innovatieve integratie van de medezeggenschap in beoordelingsgesprekken is een hele stap vooruit.

GOR-voorzitter Erik de Paauw
Logo Antalis1

Harmonisatie van 4 arbeidsvoorwaardenpakketten en invoering van variabele beloning bij Antalis Nederland

We wilden in goede sfeer toewerken naar een voor alle betrokken partijen aanvaardbaar voorstel. Het spel dat gespeeld moet worden om een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te behalen, hoort erbij.

Hans Bootsma, oud OR-voorzitter

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager